Dohodnina od nagrad

V nagradnih igrah, kjer vrednost nagrade presega 42 € oz. je skupna vrednost nagrad v davčnem letu presegla 84 €, mora nagrajenec odvesti akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. [..] več>

Začasno in občasno delo upokojencev

V skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13) so od 1. julija 2013 dalje vsi upokojenci (razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni) upravičeni do opravljanja začasnega in občasnega dela. [..] več>

Normirani kulturni delavci

Za tiste, ki uveljavljate ugotavljanje davčne osnove na način normiranih stroškov, s 1. januarjem 2013 velja sistem 70 % normiranih stroškov, ostanek dohodka iz dejavnosti (30 %) pa se obdavči z 20 % stopnjo davka.

[..] več>

Glede potnih nalogov v 2014

Poročajo se tisti potni nalogi, ki so dejansko izplačani.

Za dohodke, izplačane od 1. 1. 2014 dalje, je predpisano poročanje podatkov o izplačanih povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, če so izplačani v višini, ki se (skladno z določili 44. člena ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo. Ti podatki so, skladno z drugim odstavkom 135. člena Zakona o delovnih razmerjih, prikazani tudi na plačilni listi zaposlenega. [..] več>

Donatorstvo

Donatorstvo za razliko od posla sponzoriranja predstavlja drugačen odnos, saj se v nasprotju s sponzorstvom ne zahteva nikakršna nasprotna usluga (dajatev oz. storitev). Donator z namenom obdaritve (animus donandi) nameni določena sredstva, v zameno pa ne zahteva ničesar. Donatorji so torej osebe, ki darujejo premoženje (denar, pravice, stvari, storitve). Dejansko gre za darilno pogodbo obligacijskega prava. V našem Obligacijskem zakoniku jo urejajo členi 533-545. Gre torej za darovalce, ki obdarjencu namenijo neko pravico. Vsekakor gre za dvostranski pravni posel, ki pa je enostransko obvezen in neodplačen. [..] več>