Normirani kulturni delavci

Za tiste, ki uveljavljate ugotavljanje davčne osnove na način normiranih stroškov, s 1. januarjem 2013 velja sistem 70 % normiranih stroškov, ostanek dohodka iz dejavnosti (30 %) pa se obdavči z 20 % stopnjo davka.

Olajšave:

Pri tem načinu se ne bo upoštevalo nobenih olajšav, odpadejo torej 15% posebna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane, splošna olajšava, olajšava za prostovoljno pokojninsko zavarovanje itd.

 

DURS je podal naslednje pojasnilo: “Tisti, ki bodo davčno osnovo ugotavljali na podlagi normiranih odhodkov, ne bodo mogli uveljavljati teh olajšav za zmanjševanje letne davčne osnove dohodka iz dejavnosti, saj gre za dohodke iz dejavnosti, ki bodo cedularno obdavčeni (dokončen davek) in se ne bodo vštevali v letno dohodninsko osnovo. Vse omenjene olajšave pa so olajšave namenjene zmanjševanju dohodninske osnove. Tisti, ki bodo ugotavljali davčno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov (op. urednice: t. i. vodenje knjig), pa bodo te olajšave lahko uveljavljali, saj gre za dohodke iz dejavnosti, ki se vštevajo v letno dohodninsko osnovo (ni dokončen davek).”

 

Ob uveljavljanju normiranih odhodkov torej ni mogoče uveljavljati sploh nobenih dejanskih odhodkov, pa tudi prispevkov za socialno varnost ne, ki si jih nekateri samozaposleni plačujejo sami (ne država). Tudi odhodki za te plačane prispevke so že »vključeni« v predvidene 70% normirane odhodke.

 

Tistim, ki vodijo knjige, pa pripadajo enake olajšave, kot so jim do sedaj.

 

Izdaja računov:

Samozaposleni v kulturi boste  morali odslej ob avtorskih pogodbah še naprej izstavljati račune – tudi tisti, ki tega do sedaj niste počeli, ker naročniki tega od vas niso zahtevali, ali so vam račune celo zavračali. Računi se bodo morali glasiti na bruto znesek. Pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov bo dohodnina izračunana v davčnem obračunu, zato je dovolj, da je na računu naveden zgolj bruto znesek.

Račun mora imeti podatke kot drugi računi, kot so naslovi, davčne, rok izvedbe, rok plačila….

Honorarji avtorjem se po novem izplačujejo v bruto znesku, za naročnike pa odpade dosedanje oddajanje REK obrazcev.

 

Kako po novem izračunati avtorski honorar?

Stari količniki ne veljajo več. Bruto si naj samozaposleni določi tako, da po končnem obračunu ne bo na slabšem, kot je bil po starem. Priporočljivo je torej ohraniti vsaj dosedanji bruto, saj informativni izračuni kažejo, da bodo tisti s slabšimi prejemki in olajšavami po novem plačeli več davka. Koristni so tudi ceniki in tarifniki, ki jih imajo nekatera strokovna združenja.

 

Lahko pa se do 2. 4. 2013 tudi izpišete in se registrirate za vodenje knjig. V tem primeru predložite davčnemu organu obrazec 5 (Obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2013).

 

Letni obračun in akontacija dohodnine

 

Med letom bo davčni zavezanec – normiranec plačeval akontacije dohodnine. Osnova za izračun akontacije je višina dohodnine od dohodka iz dejavnosti na zadnjem letnem davčnem obračunu. Kaj je to? Samozaposleni bomo morali sami (ali s pomočjo računovodje) narediti letni davčni obračun, ki ga je treba oddati na DURS do konca marca naslednjega leta.

 

Pri izdelavi letnega obračuna se bo moralo upoštevati vse izdane račune, ne glede na to, ali so plačani ali ne!

 

 

Obveznost poročanja že letos!

Tisti, ki ste že v letu 2012 imeli normirane stroške, v letu 2013 ne bo potrebno oddati letnega obračuna dohodka iz dejavnosti. Prvi obračun boste oddali do konca marca 2014 za leto 2013.

 

Vsi davčni zavezanci – tisti, ki boste ugotavljali davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in tisti z normiranimi odhodki, boste morali najkasneje do 2. aprila 2013 davčnemu organu predložiti izračun višine akontacije ter obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obrazec 4) in ga na DURS poslati do 2. 4. 2013.

 

Akontacija – izračun

 

Samozaposleni si morate sami izračunati višino akontacije! To morajo storiti tudi tisti, ki so imeli že v letu 2012 normirane odhodke in ki bodo normirane odhodke imeli tudi v letu 2013.

 

Kako to storimo? Znesek akontacije dohodnine izračunamo tako, da od doseženih prihodkov odštejemo 70% normiranih stroškov. Razlika med doseženimi prihodki in odhodki prestavlja davčno osnovo. Akontacija dohodnine se izračuna tako, da se davčno osnovo pomnoži z 20 in deli s 100.

 

Znižanje akontacije

 

Akontacijo je možno znižati! DURS pojasnjuje: “Zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, bodo lahko pri davčnemu organu zahtevali spremembo višine akontacije (tj. zvišanje ali znižanje akontacije dohodnine). V skladu z 307.a členom ZDavP-2 se za spremembo akontacije med davčnim letom smiselno uporablja določba 299. člena ZDavP-2.”

 

TRR

Samozaposleni je sicer dolžan imeti poleg svojega osebnega računa še en račun, vendar ni nujno, da je to poslovni račun. Zakon predpisuje transakcijski račun za opravljanje dejavnosti in pri tem zadošča, da je to osebni transakcijski račun, ki je cenejši kot poslovni račun.

 

Sredstva iz računa, namenjenega poslovanju, lahko samo prenakažemo na osebni račun brez kakršne koli papirologije. Če nam zmanjka denarja na računu za opravljanje dejavnosti, pa lahko nanj prenakažemo  sredstva iz osebnega računa, in to brez kakih posebnih dokumentov (pogodba, itd…). Tako nakazilo se ne bo štelo kot prihodek iz dejavnosti in ne bo obdavčeno.

 

Iz računa, ki je namenjen dejavnosti (iz sredstev, ki so nam bila nakazana kot avtorski honorar), lahko npr. direktno plačujemo:

– stroške stanovanja, ki ga uporabljamo za izvajanje dejavnosti, v njem pa tudi stanujemo,

– stroške za uporabo telefona (npr. kartice za mobitel), bencin za avto itd.,

– stvari, ki jih potrebujemo za življenje (mleko, kruh, obleka, čevlji…),

– akonatacijo dohodnine iz dejavnosti…

 

Prijateljski nasvet: Transakcijski račun, namenjen poslovanju uporabljaj samo za prilive iz opravljenih storitev!!!, denar prenakaži na svoj obstoječi TRR, iz njega pa plačuj vse ostale obveznosti. S tem se izogneš miljon zapletom ob morebitni davčni kontroli, teh pa bo, iz prakse sodeč, veliko. DURS zato poudarja, da je “ključnega pomena, da banka takšen račun zaradi poročanja AJPES obravnava kot račun, namenjen poslovanju (javnost), ter da imetnik preko računa opravlja zgolj transakcije, ki so namenjene poslovanju (transparentnost poslovanja).