Še več poročanja v 2014

S 1.1.2014 začne veljati, da bo potrebno poročati podatke (preko eDavkov) o izplačanem dohodku iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. To pomeni, da bo potrebno poročati o prehrani, kilometrini, prevozu na delo, službenem potovanju, dnevnica,… [..] več>

Donatorstvo

Donatorstvo za razliko od posla sponzoriranja predstavlja drugačen odnos, saj se v nasprotju s sponzorstvom ne zahteva nikakršna nasprotna usluga (dajatev oz. storitev). Donator z namenom obdaritve (animus donandi) nameni določena sredstva, v zameno pa ne zahteva ničesar. Donatorji so torej osebe, ki darujejo premoženje (denar, pravice, stvari, storitve). Dejansko gre za darilno pogodbo obligacijskega prava. V našem Obligacijskem zakoniku jo urejajo členi 533-545. Gre torej za darovalce, ki obdarjencu namenijo neko pravico. Vsekakor gre za dvostranski pravni posel, ki pa je enostransko obvezen in neodplačen. [..] več>

Sponzorstvo

Ekonomsko ozadje sponzorstva je sledeče: v primeru sponzorstva gre za pogodbeno razmerje, v katerem se ena stranka (sponzor) obveže drugi stranki (sponzoriranec – npr. humanitarna ali dobrodelna organizacija) izročiti določena sredstva (npr. denarno nakazilo), druga stranka pa se prvi obveže v zameno za prejeta denarna sredstva opraviti določeno storitev (npr. oglaševanje, promocijo, marketinški projekt itd.) [..] več>