Še več poročanja v 2014

S 1.1.2014 začne veljati, da bo potrebno poročati podatke (preko eDavkov) o izplačanem dohodku iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. To pomeni, da bo potrebno poročati o prehrani, kilometrini, prevozu na delo, službenem potovanju, dnevnica,…

Pri vsakem izplačilu najemnin bo uvedeno poročanje podatkov o nepremičnini.