Računovodstvo

Odložite finančne skrbi in poskrbite, da bodo vaši papirji vedno ustrezno urejeni. V sklopu naše sodobno usmerjene vizije velik poudarek namenjamo fleksibilnosti in vam tako zagotovimo računovodske storitve po meri. Zavedamo se, da mora biti sodoben računovodski servis prilagojen potrebam strank, zato poleg spodaj navedenih storitev pripravimo tudi ponudbo po meri, kjer upoštevamo vaše individualne potrebe in želje.

Prihranek časa, urejene finance

Zagotovo opažate, da vam kadar želite za vse poskrbeti sami, iskanje informacij jemlje veliko dragocenega časa, medtem ko lahko pri nas dobite dostopne, zanesljive in ažurne informacije. Pravočasno vas bomo opozarjali na morebitne obvezujoče roke, na potrebne spremembe ter vam z nasveti omogočil izboljšanje in optimizacijo vašega poslovanja.

Sodobno računovodstvo

V sklopu naših storitev vam zagotavljamo tako klasično računovodstvo, kot tudi računovodstvo na daljavo, elektronsko računovodstvo in brezpapirno računovodstvo. V sklopu brezpapirnega poslovanja vso vašo dokumentacijo pretvorimo v e-obliko in vam posredujemo arhive, hkrati pa dokumente pripnemo na vknjižbe v računovodskem programu, ki ga lahko nemoteno pregledujete kadar koli in od koder koli.

Opis storitev

> vodenje glavne knjige in pomožnih knjig
> vodenje blagajne in plačilnega prometa
> obračun DDV-ja
> prijava zavezanca v register DDV
> ostala opravila povezana z DDV
>  obračun plač
> obračun regresa
> obračun prispevkov za zasebnike
> obračun avtorskih honorarjev
> obračun podjemnih pogodb
> medletna poročila (bilance)
> letno poročilo za samostojne podjetnike
> letna poročila za gospodarske družbe
> letna poročila za društva in zavode
> obračun davka od dohodka pravnih oseb
> usklajevanje knjigovodskih stan z dejanskim stanjem (IOP, inventure)
> urejanje dokumentacije
> priprava predlogov za kompenzacijo
> obračun obresti
> svetovanje pri izterjavi terjatev
> elektronsko pošiljanje obrazcev
> računovodsko svetovanje

Druge računovodske storitve po vaši želji.