Inštrukcije

Boljše ocene v šoli, uspeh na maturi.

Program inštrukcije računovodstva izvajamo za vse srednje šole. Pomagamo vam, da se dobro pripravite na pisna in ustna preverjanja znanja, popravite slabe ocene, popravite negativno zaključene ocene ob konferencah, uspešno opravite popravne izpite.

Delo poteka individualno. Najprej skrbno pregledamo obravnavano snov, posredujemo manjkajoče znanje in pripravimo naloge za utrjevanje. Ob naslednjem terminu pregledamo domačo nalogo in če je potrebno, snov dodatno razložimo. Pri večjem obsegu znanja je sestavni del programa testiranje, ki nam pokaže realno znanje učenca in potrdi njegovo pripravljenost.  Snov predelamo RAZLOČNO in v RAZUMLJIVEM JEZIKU. Isto stvar ponovimo večkrat na različne načine, enega boste zagotovo razumeli. Večkrat ko boste snov slišali, lažje jo boste razumeli in razumeli jo boste zagotovo.

S sabo prinesite zapiske predelane učne snovi, učbenike, ki jih pri pouku uporabljate in teste, ki ste jih reševali. S tem boste omogočili učinkovitejše učenje.

1. Razložimo pravila, naredimo nekaj primerov skupaj;

2. Dobite domačo nalogo, ki jo naslednjič pregledamo, če je potrebno utrdimo snov;

3. Razčistimo vse nejasnosti in odgovorimo na vsa vprašanja, ki se pojavijo;

Sprotno delo in sodelovanje se obrestujejo! To je edini način do uspeha.

Individualna ura inštrukcij iz računovodstva stane 15 €.  Če kupite 10 ur skupaj, je cena 130 €.