Dohodnina od nagrad

V nagradnih igrah, kjer vrednost nagrade presega 42 € oz. je skupna vrednost nagrad v davčnem letu presegla 84 €, mora nagrajenec odvesti akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Če dana nagrada presega znesek 42 € oz. skupni znesek 84 € v enem letu, je potrebno obračunati in plačati akontacijo dohodnine po 25 % stopnji od celotne vrednosti nagrade (čl. 105, 108 ZDOH-2-UPB6). V tem primeru je prejemnik nagrade dolžan poravnati vse obveznosti vezane na plačilo dohodnine