Klicaji in velike tiskane

Pri medsebojnem komuniciranju je lepo, če smo pozorni in pomislimo, kako bo naše sporočilo prejemnik razumel.

1. Uporaba klicajev in ostalih ločil

S klicaji in kombinacijo klicajev in vprašajev bodimo skopi, saj naslovnik težko ve, ali ste tako navdušeni ali pa tako jezni, da se vam je tipka za klicaj oziroma vprašaj zataknila. Izogibajmo se tudi ponavljanju ločil.

2. Uporaba velikih tiskanih črk

Velike črke pomenijo kričanje in običajno v pogovorih ne kričimo. Zato NE UPORABLJAJMO VELIKIH ČRK.