Poročanje o najemnih pogodbah

GURS je vzpostavil Evidenco trga nepremičnin ETN, v katero morajo med drugim poročati tudi najemodajalci, in sicer do 15. v mesecu za sklenjene pogodbe in anekse v preteklem mesecu.

 

Poročati je potrebno o najemnih pogodbah za stavbo ali del stavbe (za stanovanjske in poslovne nepremičnine), ni pa potrebno poročati o:

  • oddaji zemljišč,
  • oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo,
  • oddaji sob študentom in delavcem vendar samo, če se oddaja vrši v
  • študentskih in samskih domovih
  • nekaj urnih oddajah telovadnic in učilnic na teden v osnovnih in srednjih šolah
  • kratkoročnem oddajanju sob turistom,
  • oddaji otočkov v trgovskih centrih, površin pred lokali ( zunaj stavbe ali znotraj nakupovalnih središč), reklamnih površin na zidovih ali tleh ipd.

Poleg najemnih pogodb pa je potrebno poročanje tudi o podnajemih ne glede na to, ali se odda v podnajem celotna nepremičnina ali samo del. Glede tega, kdo naj poroča o oddajanju nepremičnine v nadaljnji najem, je GURS pojasnil, da je to lastnik nepremičnine (najemodajalec) za najemno pogodbo, glede podnajemne pogodbe pa naj se lastnik nepremičnine (najemodajalec) in najemnik dogovorita. Če se ne moreta dogovoriti, mora (tudi) o podnajemni pogodbi poročati lastnik (v ETN se v opombo zapiše, da gre za nadaljnji podnajem).

 

Vir: Ištitut za računovodstvo